Sử dụng Sysprep kết hợp với tập tin trả lời để khái quát trình cài đặt Windows 10

0
8

Để triển khai một hình ảnh Windows 10 cho các máy tính cá nhân khác nhau đến người dùng cuối, trước tiên bạn phải chuẩn bị hình ảnh để triển khai. Bạn có thể sử dụng công cụ hệ thống Sysprep chuẩn bị hoặc bạn có thể chỉ định một thiết lập trong tập tin trả lời để chuẩn bị hình ảnh như là một phần của tiến trình cài đặt tự động. Để chuẩn bị hình ảnh mới, bạn phải loại bỏ các thông tin dành riêng cho máy tính từ hình ảnh đã triển khai. Quá trình này được gọi là tổng quát hóa hình ảnh.

trước hết hãy cùng tải phần mềm về máy và tiến hành cài đặt đến khi xong và khởi động lại máy tính là được nhé. link tải bộ font full tiếng việt tại bên dưới

https://drive.google.com/file/d/17clyDdic6vzFGA5HIu2WVUPCCeXV4vU1/view?usp=sharing

Khái quát một hình ảnh

Khi bạn khái quát một hình ảnh Windows, hệ thống sẽ xử lý các thiết lập trong generalize configuration pass. Bạn phải chạy lệnh Sysprep cùng với tùy chọn /generalize, ngay cả khi máy tính kỹ thuật và các máy tính được triển khai có cấu hình phần cứng tương tự. Các lệnh Sysprep /generalize sẽ loại bỏ tất cả thông tin từ một cài đặt Windows đã triển khai bao gồm drivers, tùy chỉnh… để bạn có thể tái sử dụng hình ảnh Windows một cách an toàn trên các máy tính khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể cấu hình tùy chọn generalize kết hợp với sử dụng tập tin trả lời để tạo và triển khai hình ảnh mới trên các máy tính khác nhau cài đặt hoàn toàn tự động và giữ lại các thiết lập mà bạn muốn giữ lại.

Quan trọng:

1. Điều kiện bắt buộc để có thể chạy được Sysprep bằng 2 phương pháp sau:

Trong chế độ Audit: Xem bài viết chi tiết tại đây
Trong chế độ OOBE nhưng tài khoản phải là Administrator để đảm bảo rằng sau khi chạy Sysprep tài khoản Administrator sẽ bị tắt để chuẩn bị cho việc đăng ký sử dụng bằng tài khoản mới trên một máy tính khác.
2. Không sử dụng Windows Store để cập nhật ứng dụng hay cài đặt ứng dụng mới trước khi chạy sysprep với lựa chọn /generalize. SysPrep không khái quát về hình ảnh trong trường hợp này. Vấn đề này cũng áp dụng cho các ứng dụng Windows Store (ví dụ: thư, bản đồ, Bing Finance, Bing News, và những ứng dụng khác). Điều này có thể xảy ra khi bạn tuỳ chỉnh cài đặt của bạn trong chế độ Audit. Các lỗi sau xuất hiện trong các tập tin sysprep log %WINDIR%\System32\Sysprep\Panther với thông báo lỗi:

<package name> was installed for a user, but not provisioned for all users. This package will not function properly in the sysprep image.
Sysprep / generalize yêu cầu tất cả các ứng dụng phải được cung cấp cho tất cả người dùng. Tuy nhiên, khi bạn cập nhật một ứng dụng từ Windows Store, ứng dụng trở nên không cung cấp và được gắn riêng cho một tài khoản cụ thể.

Chính vì nguyên nhân đó Windows mới luôn luôn khóa tài khoản Aministrator không cho phép mở ứng dụng Metro UI. Nếu bạn gặp phải lỗi khi chạy Sysprep bạn có thể xem các giải quyết theo bài viết

Sửa lỗi Sysprep was not able to validate your Windows installation trên Windows 10
3. Khi Windows khởi động vào chế độ Audit thì tài khoản có tên defaultuser0 sẽ luôn được bật cùng với tài khoản Administrator. Nếu bạn chạy Sysprep thì tài khoản Administrator sẽ bị tắt nhưng tài khoản defaultuser0 lại không bị tắt. Do đó bạn có thể tắt tài khoản này đi bằng cách khởi chạy dấu nhắc lệnh bằng quyền quản trị viện gõ dòng lệnh bên dưới vào cmd

net user defaultuser0 /active:no

Hướng dẫn tạo tập tin trả lời mẫu

Bạn có thể sử dụng một tập tin trả lời cùng với công cụ Sysprep để cấu hình các thiết lập tự động cài đặt Windows 10. Bài viết này sẽ từng bước mô tả các thiết lập trong quy trình sử dụng tập tin trả lời cùng với Sysprep.

Tập tin trả lời mẫu có dạng Unattend.xml hoặc với một tên khác với nội dụng mẫu như sau:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<unattend xmlns=”urn:schemas-microsoft-com:unattend”>
Nội dung
</unattend>
Tập tin trả lời phải được lưu với đuôi xml định dạng All files và được mã hóa Encoding bằng UTF-8. Nội dung trong tập tin trả lời này có thể chia ra làm 2 quá trình một là quá trình cài đặt và hai là tùy chỉnh sau khi cài đặt cho bạn dễ hình dung

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.